ระเบิดสามลูก

posted on 23 Nov 2009 10:13 by nai236 in dhamma

 

 ท่านเจ้าคุณนรฯ

คราว หนึ่งมีนักเรียนแพทย์ที่จบจากศิริราช จะออกไปเป็นแพทย์ฝึกหัดตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้มาขอโอวาทจากท่านเจ้าคุณนรฯ ขอให้ท่านกรุณาให้โอวาทด้วย เพราะจะออกไปปฏิบัติหน้าที่แล้ว ท่านเจ้าคุณนรฯ ได้ให้โอวาทว่า

"ถ้าจะมาขอโอวาท ก็จะเตือนให้ระวังระเบิดสามลูก มีชื่อ ราคะ โทสะ และโมหะ ระเบิดสามลูกนี้ร้ายกาจมาก เป็นรากเหง้าของความชั่วร้าย เรื่องโทสะเห็นจะไม่มีใครชอบเพราะเป็นของร้อนและเห็นได้ง่ายว่าเป็นทุกข์ แต่ราคะและโมหะให้ระวังให้มาก เพราะมาในรูปของไฟเย็นให้ความสุข มองไม่ค่อยเห็นความทุกข์ และราคะนั้นเมื่อมีโมหะเข้าช่วยจะไปกันใหญ่ เพราะจะพากันหลงรักหลงชัง "

เมื่อท่านให้โอวาทจบได้ถามแพทย์ผู้หนึ่ง ว่าจะไปอยู่ไหน นายแพทย์ผู้นั้นตอบว่าไปอยู่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ท่านเจ้าคุณนรฯ บอกว่าคุณต้องระวังให้มากนะ เพราะจะเดือดร้อนจากระเบิดสามลูกนี้โดยเฉพาะลูกที่ชื่อราคะ


ที่มา : http://www.saktalingchan.com/content_detail.php?id=16 

Comment

Comment:

Tweet

สาธุ

confused smile

#2 By Dhammasarokikku on 2009-12-14 17:09

big smile big smile

#1 By bb (61.7.181.18) on 2009-11-23 15:02